نمونه فعالیت

خدمات پارس آنلاین
اینترنت
اینترنت پرسرعت
خدمات اینترنت ADSL
خدمات دیتاسنتر
تلفن آسان
ADSL در شهرستان ها
ادامه مطلب ...

 
Hybrid Solution
 
اين راهکار ارتباطی دارای مزايای زيادی برای کاربران می باشد که اهم آن در شرح ذيل ذکر گرديده است :
  افزايش ميزان توسعه پذيري شبکه کاربران
  پوشش جغرافيائی کامل و اقتصادی
  يکپارچگی شبکه و مديريت متمرکز
  ارائه راهکارهای متنوع در ايجاد ارتباطات پشتيبان و افزونه
 
  امکان بکارگيری از متدهای پيشرفته کنترل کيفيت سرويس
  امکان ايجاد راهکارهای يکپارچه امنيت انتقال اطلاعات
 
Image

1)    افزايش ميزان توسعه پذيري شبکه کاربران
توسعه پذيری شبکه کاربرانی از قبيل بانکها با توجه به نواقص سيستمهای ارتباطی و مخابراتی در کشور , در راهکارهای ترکيبی به ميزان قابل توجهی افزايش می يابد. راهکارهای سنتی مخابراتی کشور از قبيل ارتباطات از طريق سيم مسی در بسياری از نقاط در کشور دارای محدوديت های زيادی در پوشش خدمات و ميزان توسعه پذيری می باشد. در اين موارد در راهکارهای ترکيبی می توان از تکنولوژی های ديگر از قبيل Vsat و WiMAX با نرخ توسعه پذيری بالاتر استفاده کرد.

  بازگشت به بالا


2)    پوشش جغرافيائی کامل و اقتصادی
با توجه به محدوديتهای هر تکنولوژی خاص در ارايه شبکه گسترده وسيع شامل محدوديتهای اقتصادی و يا سطح پوشش جغرافيايی خدمات, راهکارهای ترکيبی فرصت مناسبی برای کاربرانی است که پوشش کامل و مقرون به صرفه خدمات يکی از اولويت های شبکه های آنها می باشد.

  بازگشت به بالا


3)    يکپارچگی شبکه و مديريت متمرکز
پياده سازی طرح های ترکيبی با قابليت مديريت و مانيتورينگ متمرکز از جمله مزايای مهم شبکه های گسترده می باشد. پارس آنلاين امکان مديريت جامع و متمرکز را بر بسترهای ارتباطی مختلف با استفاده از پيشرفته ترين برنامه های مديريتی شبکه ارائه می دهد همچنين صرف نظر از نوع تکنولوژی ارتباطی هر نقطه که می تواند متفاوت با نقاط ديگر باشد, شبکه Hybrid ارايه شده توسط پارس آنلاين دارای منطق يکسانی در ساختارهای آدرس دهی , مسير يابی , امنيتی و دسترسی می باشد.

  بازگشت به بالا


4)    ارائه راهکارهای متنوع در ايجاد ارتباطات پشتيبان و افزونه
خطوط ارتباطی پشتيبان و رعايت افزونگی ارتباطات از موارد بسيار مهم در شبکه های حساس و Online می باشد. اين شرکت قادر به تامين نياز اين گروه از مشترکين و ارايه خدمات ارتباطی افزونه با استفاده از تکنولوژيها و بسترهای متفاوت برای افزايش ميزان سطح دسترسی سرويس مشترکين می باشد.

  بازگشت به بالا


5)    امکان بکارگيری از متدهای پيشرفته کنترل کيفيت سرويس
امروزه يکی از مهم ترين دغدغه های شبکه های ارتباطی کشور فقدان پياده سازی شبکه های هوشمند بر مبنای متدهای کنترل کيفيت سرويس می باشد. شبکه پارس آنلاين دارای ساختار سلسله مراتبی و استاندارد بر اساس تجهيزات معتبر ترين توليد کنندگان تجهيزات شبکه می باشد. امکان ارائه راهکارهای کنترل کيفيت سرويس يکی از خدمات قابل ارائه اين شرکت می باشد.

  بازگشت به بالا


6)    امکان ايجاد راهکارهای يکپارچه امنيت انتقال اطلاعات
متدولوژي پياده سازي امينت انتقال اطلاعات يکي از مهمترين مباحث شبکه در دنياي امروز مي باشد استفاده از سرويس هاي VPN(Virtual Private Network) رايج ترين روش در تضمين امنيت انتقال داده‌ها مي‌باشد. شرکت پارس آنلاين با توجه به طراحی و تجهيزات موجود در بستر اصلی شبکه خود, توانايی ارائه طرح های امنيت انتقال اطلاعات در خدمات ارتباطی ترکيبی را برای مشترکين دارد. خدمات IP MPLS , IP SEC و GRE Tunneling  از جمله قابليتهای موجود در راهکارهای ترکيبی اين شرکت می باشد. پياده سازی يکپارچه راهکارهای امنيتی می تواند تضمينی بر امنيت اطلاعات مهم کاربران باشد.

  بازگشت به بالا
 
پارس ارتباطات
بومهن، پارک فن آوری پردیس، مرکز داده های پارس آنلاین
تلفن: 82208120
فاكس: 82208923
Copyright © 2007, All Rights Reserved By Pars Telecom