خدمات مشتریان

خدمات پارس آنلاین
اینترنت
اینترنت پرسرعت
خدمات اینترنت ADSL
خدمات دیتاسنتر
تلفن آسان
ADSL در شهرستان ها
ادامه مطلب ...

 
روشهاي ارايه سرويس
 
شرکت پارس ارتباطات روشهاي متعددی را برای ارائه خدمات خود به کاربران در نظر گرفته است که به شرح ذيل می باشد:
  خدمات جامع (Total Solution)
  تأمين پهناي باند و پشتيباني خدمات
  نگهداري و پشتيباني خدمات
 
 
روش اول : خدمات جامع (Total Solution)
در اين روش كليه نيازمندي ‌هاي اجراي پروژه از قبيل تأمين تجهيزات، تأمين پهناي باند ماهواره، تأمين مجوزهاي لازم درخصوص بهره‌برداري از خدمات ارتباطات ماهواره‌اي و راه اندازي و پشتيباني پروژه توسط شرکت پارس ارتباطات انجام مي‌ گردد و کاربر تنها هزينه ماهيانه‌اي را بابت کليه خدمات پرداخت مي‌نمايد.اين روش داراي مزاياي ذيل می باشد :

•    عدم نياز کاربر به پرسنل فني جهت نگهداري تجهيزات (درصورت خريد تجهيزات)
•    برطرف شدن دغدغه تجهيزات يدكي و پيگيري ‌هاي تعمير يا تعويض آنها در صورت بروز مشکلات احتمالی
•    تعهد كامل شرکت پارس ارتباطات درخصوص SLA و خدمات پشتيباني با توجه به ارايه كليه نيازمندي ‌ها توسط اين شرکت.

در صورت تغيير نيازمنديهاي کاربر (درخصوص تكنولوژي يا پهناي باند)، چنانچه لزوم تغيير تجهيزات وجود داشته باشد ضرري متوجه مشتري نخواهد شد.
Image

  بازگشت به بالا


روش دوم : تأمين پهناي باند و پشتيباني خدمات
در روش مذکور، کاربر تجهيزات مورد نياز را خريداري مي‌نمايد ( و يا از قبل تجهيزات مورد نياز را دراختيار دارد)، از اينرو نياز اصلي کاربر تأمين پهناي باند ماهواره و مجوزهاي قانوني مي‌باشد و پشتيباني و نگهداري خدمات در يكي از سطوح خدمات پارس ارتباطات كه مورد نياز و توافق مشتري است ارايه مي‌گردد. در صورتيکه تجهيزات توسط پارس ارتباطات ارايه نشده باشد اين شرکت مسئوليتي در قبال مشکلات احتمالی تجهيزات نخواهد داشت ، مگر آنكه به طور خاص اين مورد نيز به خدمات پشتيباني اضافه گردد.

  بازگشت به بالا


روش سوم : نگهداري و پشتيباني خدمات
در اين روش در صورت توافق طرفين ، تنها خدمات نگهداري و تأمين مجوزهاي لازم توسط پارس ارتباطات ارايه خواهد شد . اين خدمات همانطور كه در بخش  Service level Agreement ) SLA ) قابل مشاهده است در سه سطح با توجه به نياز و درخواست کاربر قابل ارايه می باشد. Image

  بازگشت به بالا
 
پارس ارتباطات
بومهن، پارک فن آوری پردیس، مرکز داده های پارس آنلاین
تلفن: 82208120
فاكس: 82208923
Copyright © 2007, All Rights Reserved By Pars Telecom