خدمات مشتریان

خدمات پارس آنلاین
اینترنت
اینترنت پرسرعت
خدمات اینترنت ADSL
خدمات دیتاسنتر
تلفن آسان
ADSL در شهرستان ها
ادامه مطلب ...

 
قرارداد سطح نگهداری
 
شرکت پارس ارتباطات برای پشتيبانی خدمات خود ، سه سطح نگهداری (SLA)  را در نظر گرفته است:
  سرويس طلايي
  سرويس نقره اي
  سرويس استاندارد (برنز)
 
 
جدول زیر نمايانگر سطوح مختلف SLA می باشد.

مشخصه سطح سرويس سطح سرويس استاندارد (برنز) سطح سرويس نقره اي سطح سرويس طلايي
Availability ماهانه 99.2% 99.5% 99.8%
تماس مشتري با امور مشتركين و ثبت تماس 365*7*24 365*7*24 365*7*24
حداكثر زمان پاسخگويي فنی اوليه به تماس و انجام كنترلهاي مورد نياز 40 دقيقه در ساعات کاری و دو ساعت در طول شبانه روز 30 دقيقه در ساعات کاری و يک ساعت در طول شبانه روز 20 دقيقه در ساعات کاری و 40 دقيقه در طول شبانه روز
اعزام تيم فني جهت بررسي مشكل و رفع آن در محل سايت مشتري در تهران سه ساعت در طول روز كاري دو ساعت در طول روز كاري يك ساعت در روز کاری و 2 ساعت در شبانه روز
اعزام تيم فني جهت بررسي مشكل و رفع آن در محل سايت مشتري در مراکز استانها چهار ساعت در طول روز كاري سه ساعت در طول روز كاري دو ساعت در روز کاری و 3 ساعت در شبانه روز
اعزام تيم فني جهت بررسي مشكل و رفع آن در محل سايت مشتري در ساير شهرستانها حداکثر روز کاری بعد چهار ساعت در طول روز كاري سه ساعت در روز کاری و 5 ساعت در شبانه روز
بازديدهاي دوره اي(Preventive Maintenance) - يکساله شش ماهه
هزينه ماهيانه پشتيبانی و نگهداری هر ايستگاه در تهران (ريال) 700.000 900.000 1.200.000
هزينه ماهيانه پشتيبانی و نگهداری هر ايستگاه در مراکز استان (ريال) 900.000 1.200.000 1.500.000
هزينه ماهيانه پشتيبانی و نگهداری هر ايستگاه در ساير شهرستانها (ريال) 1.100.000 1.500.000 1.900.000


سرويس طلايي

دراين سطح ازخدمات ، شركت با تضمين پايداري ارتباط تا 99.8% ، شرايط مناسبي را براي ارائه سروسيهاي بسيار حساس و با برقراری بالا فراهم مي نمايد.

مشخصات:

•  Availability ماهانه:
•  99.8%
 
•  حداكثر زمان پاسخگويي اوليه به تماس و انجام كنترلهاي مورد نياز:
•  20 دقيقه در ساعات کاری
•  40 دقيقه در طول شبانه روز (در صورت اعلام خرابی در ساعات خارج از زمان کاری اداری)
 
•  اعزام تيم فني جهت بررسي مشكل و رفع آن در محل سايت مشتري:
•  برای تهران يك ساعت در روز کاری و 2 ساعت در شبانه روز
•  برای مراکز استانها دو ساعت در روز کاری و3 ساعت در شبانه روز
•  برای سايرشهرستانها سه ساعت در روزکاری و 5 ساعت در شبانه روز
 
•  بازديدهاي دوره اي (Preventive Maintenance):
•  شش ماهه

توضیحات:

  در اين سطح از سرويس در صورت نياز کارفرما ، حضور دائم كارشناس فني در محل سايت مركزي مشتري امکان پذير می باشد .  

  بازگشت به بالا



سرويس نقره اي

در اين سطح از خدمات ، شركت با تضمين پايداري ارتباط تا 99.5% ، شرايط مناسبي براي ارائه سروسيهاي خاص فراهم مي نمايد.

مشخصات:

•  Availability ماهانه:
•  99.5%
 
•  حداكثر زمان پاسخگويي اوليه به تماس و انجام كنترلهاي مورد نياز:
•  30 دقيقه در ساعات کاری
•  يک ساعت در طول شبانه روز
 
•  اعزام تيم فني جهت بررسي مشكل و رفع آن در محل سايت مشتري:
•  در تهران دو ساعت در طول روز كاري
•  در مراکز استانها سه ساعت در طول روز كاري
•  در ساير شهرستانها چهار ساعت در طول روز كاري
 
•  بازديدهاي دوره اي (Preventive Maintenance):
•  يکساله

توضیحات:

  در اين سطح از خدمات يك كارشناس فني مطلع از ويژگيهای پروژه مشتری ، در طول مدت قرارداد به تمامی مشکلات احتمالی کاربر رسيدگی خواهد نمود .  

  بازگشت به بالا



سرويس استاندارد (برنز)

دراين سطح از خدمات ، شركت با تضمين پايداري ارتباط در حداقل 99.2% ، شرايط مناسبي براي ارائه سروسيهای عمومی فراهم مي نمايد.

مشخصات:

•  Availability ماهانه:
•  99.2%
 
•  حداكثر زمان پاسخگويي اوليه به تماس و انجام كنترلهاي مورد نياز:
•  40 دقيقه در ساعات کاری
•  دو ساعت در طول شبانه روز
 
•  اعزام تيم فني جهت بررسي مشكل و رفع آن در محل سايت مشتري:
•  در تهران سه ساعت در طول روز كاري
•  در مراکز استانها چهار ساعت در طول روز كاري
•  در ساير شهرستانها حداکثر روز کاری بعد

توضیحات:

  يك روز كاري : از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:00 تا 16:00 و پنج شنبه ها  8:00 تا 12:00 مي باشد.  
  Availability ماهانه : روز ابتدايي تا روز انتهايي هر ماه بعنوان مبنا قرار گرفته و ميزان در دسترس بودن سرويس بصورت درصد محاسبه می شود.  
  برای سايتهای مرکزی ، سرويس Platinum ويژه در نظر گرفته می شود و هزينه آن برای هر شبکه جداگانه اعلام می گردد.  

  بازگشت به بالا
 
پارس ارتباطات
بومهن، پارک فن آوری پردیس، مرکز داده های پارس آنلاین
تلفن: 82208120
فاكس: 82208923
Copyright © 2007, All Rights Reserved By Pars Telecom